STEM loading..

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA NA INSTAGRAMU “Što za vas znači STEM igračka?”

ČLANAK 1: ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: AndnToys d.o.o., Rim 59, 10000 Zagreb, u daljnjem tekstu: Organizator.

ČLANAK 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije AndnToys igračaka i Organizatora. Nagradni natječaj traje od 10.04.2021. do 15.04.2021. u 19 sati.

ČLANAK 3: PODRUČJE PROMOCIJE
Promotivni materijali bit će dostupni na Instagram profilu AndnToys i www.andntoys.com

ČLANAK 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Nagradni natječaj ima 3 nagrade, a dodjeluju se po završetku trajanja nagradnog natječaja.

Nagrade su:

 1. Penguin Musical Wobbler
 2. DIY Synthesizer for Kids
 3. Cube Puzzler Pro
  Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.
  Dobitnik prihvaća uvjete natječaja i obveze koje iz njega proizlaze.

ČLANAK 5: PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su članovi Instagram društvene mreže, osim radnika Organizatora i članova žirija kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

ČLANAK 6: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
10.04.2018. Organizator će na Instagram Andntoys objaviti fotografiju s tekstom : „Što za vas znači STEM igračka? Napišite nam u komentaru, a mi ćemo tri najkreativnija odgovora nagraditi igračkom.Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je: napisati u komentar što za vas znači STEM igračka, pratiti AntnToys Instagram profil, podjeliti u story-u sliku igračke iz ovog posta koju bi željeli osvojiti.Nagradna igra ni na koji način nije povezana s Facebookom niti Instagramom.”

ČLANAK 7: ODABIR DOBITNIKA
Autori 3 najkreativnija odgovora će osvojiti nagradu.

Dobitnika nagradnog natječaja će izabrati žiri AndnToysa.

Na odluku nije moguća pritužba.

ČLANAK 8: KAKO PREUZETI NAGRADU
Dobitnik će biti pozvan da u roku 7 dana u privatnoj poruci na Instagram stranici AndnToys dostave adresu za dostavu nagrade. Nagrada će biti poslana dostavnom službom. Rok za dostavu nagrade je 30 dana.

ČLANAK 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Dobitnici nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

ČLANAK 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pravo na sudjelovanje u Nagradnom natječaju ostvaruje se ostavljanjem autorskog komentara korisnika, praćenjem AndnToys Instagram stranice i djeljenjem slike igračke koju bi željeli osvojiti ispod objave koja komunicira nagradni natječaj  i u zadanom roku.

Ako u bilo kojem trenutku priređivač posumnja da sudionik zlorabi mehaniku natječaja, zadržava pravo brisanja prijave i isključenja korisnika iz natječaja.

Zlorabljenjem mehanike natječaja smatra se, ali nije isključivo ograničeno na:

 1. Prijavljivanje komentara i fotografije koji nije autorski ili za koje se nema pravo korištenja. U ovom slučaju Organizator će direktno kontaktirati natjecatelja, koji je dužan odgovoriti u roku od 24 sata na direktan upit te pružiti dokaze o autorskom djelu. Ukoliko natjecatelj to ne učini, komentar ili fotografija će biti uklonjeni iz natječaja.
 2. Prijavljivanje komentara i fotografije uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, u kojima se spominju javne ličnosti, ističu se vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motivi. U gore navedenim slučajevima Organizator zadržava pravo istog trenutka ukloniti komentar, te natjecatelja isključiti iz natječaja bez dodatnog direktnog obraćanja prema natjecatelju. Organizator natječaja zadržava pravo konačne odluke o brisanju komentara i diskvalifikaciji korisnika za slučajeve kršenja pravila natječaja, te neetičke slučajeve koje u pravilniku nije predvidio. Organizator zadržava pravo dopune pravilnika u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja, te njihovih sudionika.

ČLANAK 11: PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, pristajete na davanje svojih podataka u ime proglašenja  pobjednika.

ČLANAK 12: OSOBNI PODACI
Sudjelovanjem  u nagradnoj igri  pristajete na davanje svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa stanovanja i email adresa). Vaši skupljeni podaci brisati će se po završetku nagradne igre i proglašenja pobjednika.
Podaci se neće koristiti u druge svrhe.
Sva pitanja i informacije možete zatražiti  na e-mail adresi  info@andntoys.com .

ČLANAK 13: OBJAVA DOBITNIKA
Instagram profil dobitnika bit će objavljena ispod ispod objave na Instagram profilu AndnToys 16.04.2021. te u Instagram Story-u.

ČLANAK 14: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski, odnosno starateljski odnos.

ČLANAK 15: POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

ČLANAK 16: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 17: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene stranice natječaja.

ČLANAK 18: NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom, Instagram ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki AndnToys, a ne Instagramu. Napominjemo, Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web, InstagRam i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te AndnToys ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web. Instagram i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

 

Zagreb, 10.04.2021.

0
  0
  Košarica
  Vaša košarica je prazna